Production Line

Dongguan Lixiang Energy Technology Co., Ltd. factory production line 0

 

Dongguan Lixiang Energy Technology Co., Ltd. factory production line 1

 

Dongguan Lixiang Energy Technology Co., Ltd. factory production line 2

 

Dongguan Lixiang Energy Technology Co., Ltd. factory production line 3

 

Dongguan Lixiang Energy Technology Co., Ltd. factory production line 4

 

Dongguan Lixiang Energy Technology Co., Ltd. factory production line 5

R&D

Dongguan Lixiang Energy Technology Co., Ltd. factory production line 0 Dongguan Lixiang Energy Technology Co., Ltd. factory production line 1

 

Dongguan Lixiang Energy Technology Co., Ltd. factory production line 2